Galería de fotografías

12.347 fotografías en esta sección

'La fille du régiment' de Donizetti. Michele Spotti, director musical. Dirección escénica, Luis Ernesto Doñas. Bérgamo, Teatro Donizetti, noviembre 2021

Publicada en Festival Donizetti (I): dos obras brillantes

'L’elisir d’amore ' de Donizetti. Riccardo Frizza, director musical. Dirección escénica: Frederic Wake-Walker. Bérgamo, Teatro Donizetti, noviembre 2021

Publicada en Festival Donizetti (I): dos obras brillantes

'L’elisir d’amore ' de Donizetti. Riccardo Frizza, director musical. Dirección escénica: Frederic Wake-Walker. Bérgamo, Teatro Donizetti, noviembre 2021

Publicada en Festival Donizetti (I): dos obras brillantes

Arquivo Histórico Provincial, edifício arquitetado por Pintos Fonseca.

Publicada en O fundo guitarrístico de Pintos Fonseca (1). A Filarmónica da Ponte Vedra

Prefácio do primeiro diário de Javier Pintos Fonseca.

Publicada en O fundo guitarrístico de Pintos Fonseca (1). A Filarmónica da Ponte Vedra

Henrique Labarta lendo poemas com Javier Pintos e amigos. Encenação cómica. 1902.

Publicada en O fundo guitarrístico de Pintos Fonseca (1). A Filarmónica da Ponte Vedra

Íncipit da Moinheira publicada por Campo Castro.

Publicada en O fundo guitarrístico de Pintos Fonseca (1). A Filarmónica da Ponte Vedra

As filhas de Javier e Luísa, as pianistas Maria Luísa e Eulália Pintos Fonseca. 1902.

Publicada en O fundo guitarrístico de Pintos Fonseca (1). A Filarmónica da Ponte Vedra

Retrato de Torcuato Ulloa. 1908. Humorísticamente dedicado a Javier Pintos.

Publicada en O fundo guitarrístico de Pintos Fonseca (1). A Filarmónica da Ponte Vedra

Javier Pintos com guitarra e amigos. Encenação cómica. 1895.

Publicada en O fundo guitarrístico de Pintos Fonseca (1). A Filarmónica da Ponte Vedra